تغییر پورت SSH در Centos 7

یکی از موارد امنیتی که در لینوکس های مختلف ، مدیران لحاظ می کنند تغییر پورت SSH است و ما در این مطلب قصدداریم با آموزش تغییر پورت SSH در سنتوس 7 درخدمت شما باشیم.

1- ابتدا وارد محیط SSH خود شوید.

2- بعد از وارد شدن ، دستور زیر را وارد کنید .

vi /etc/ssh/sshd_config

پس از باز شدن فایل ، خط port# را پیدا کنید.

علامت # را حذف کرده و سپس پورت مورد نظر خود را وارد نمایید.

در پایان با زدن دکمه ESC و تایپ wq: از فایل خارج شوید.

در این آموزش ما پورت 2222 را انتخاب نموده‌ایم.

3- ابزار policycoreutils را جهت وارد کردن و تنظیم SeLinux نصب نمایید.

sudo yum -y install policycoreutils-python

4- سپس دستور زیر را وارد کرده تا پورت مورد نظر جایگزین شود.

sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222

در نظر داشته باشید به جای 2222 باید پورت مورد نظر خود را وارد نمایید.

5- پورت جدید را در فایروال باز کنید.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp

6- فایروال لینوکس سنتوس 7 را یک بار ریلود کنید.

sudo firewall-cmd --reload

7- در نهایت سرویس ssh را یک بار ریستارت نمایید.

sudo systemctl restart sshd.service

پس از ریستارت شدن سرویس SSH شما می‌توانید با پورت جدید وارد SSH خود شوید.