ارتباط با ما

 

روش های تماس با مرکز داده مبین

1. تکمیل و ارسال فرم آنلاین زیر

2. مکاتبه با آدرس ایمیل Support@MobinIDC

3. تماس با شماره
+98 - 21 - 44 24 32 21
4. تماس با شماره
+98 - 936 - 744 33 01