قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط

جهت اطلاع شما همراهان، شرایط و مقررات استفاده از سرویس‌ها بر روی سایت قرار داده شده است. در هر زمان با مراجعه به این صفحه می‌توانید از آخرین تغییرات شرایط مطلع گردید. اگر چه سعی می‌شود تا هرگونه تغییرات در این شرایط را از روش‌های مختلف (مانند پست الکترونیک) به اطلاع شما برسانیم، ولی مسئولیت اطلاع مداوم از مفاد شرایط و ضوابط بر عهده شما خواهد بود و تاکیدا خواهشمندیم قبل از تایید این توافق نامه بند ها و تبصره های زیر را حتما مطالعه فرمایید.

تعاریف :

مشترک:کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس یا خدمات می نماید.

شرکت :ارائه کننده خدمات.

سرویس :عبارت است از کلیه خدمات ثبتی، نرم افزاری، طراحی سایت و فنی وارتباطی  قابل ارائه توسط شرکت .

پورتال :درگاهی که درآن اطلاعات کامل شرکت ،نحوه خرید، سامانه های پشتیبانی وحساب کاربری قراردارد.

تعرفه :فهرست کامل سرویس های قابل ارائه همراه با ویژگی ها ومحدودیتها وقیمتها به نحوی که خریدارکاملا آگاه گردد.

تحویل خدمات :ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای خریداری شده ویا اعلام انجام سایر خدمات مانند طراحی سایت بر اساس فاکتور یا قرارداد بین خریدار شرکت

کاربر وب سایت :کلیه اشخاصی که از سراسر دنیا وب سایت خریدار را مشاهده و مرور می کنند.

بالا بودن سرور:دردسترس بودن عمومی سرور در شبکه اینترنت در حداقل ۲ نقطه مختلف از دنیا بسته به سرویسهای مختلفی روی یک سرور قراردارد .

طرفین قرارداد :

این توافقنامه مابین شركت آتیه ارتباط کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت 12242 كه در این توافقنامه “مرکز داده مبین” یا “شرکت” نامیده می‌شود از یك طرف، و از طرف دیگر مشترک (یا قیم، وكیل، نماینده، وارث و یا جانشین) كه در این توافقنامه “مشترك” یا “خریدار” نامیده می‌شود، تنظیم شده و قابل اجرا و استناد می‌باشد.

ورود به پورتال، خرید و یا استفاده از هریک از خدمات مرکز داده مبین چه به طور رایگان و یا در قبال دریافت وجه ارائه شده باشد و یا انجام هرگونه معامله، تعامل و یا تراکنش با شرکت و تمامی پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهامداران، وابستگان و تمامی زیرمجموعه‌های شرکت آتیه ارتباط کیش، مستلزم پذیرش تمامی بخش‌های این توافقنامه بوده و در صورتی که مشترک با تمام یا بخشی از این قوانین موافقت ندارد، می‌بایست ضمن اطلاع به شرکت، کلیه خدمات و محصولات رایگان و غیر رایگان با شرکت و حساب کاربری خود را لغو کرده و استفاده ننماید.

احراز هویت مشترک

اگر کسی به عنوان نماینده خریدار اقدام به خرید نماید. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدیددر آینده بر عهده خریدار بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت .

برای حفظ حقوق قانونی خریداران محترم کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی ودرخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات به شرکت می باشند.در صورتیکه شرکت در هنگام تکمیل فرآیند خرید وبه جهت تسهیل وتسریع اموروخریدار اقدام به دریافت وکنترل این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای شرکت محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر توسط شرکت حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شودوضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. شرکت مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ خریداران ونمایندگان آنها ندارد.

 

 

خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحیح می باشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از کاربر دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.

کلیه مسئولیتها و حقوق ومالکیت مرتبط بر عهده خریدارویا نماینده خریدار هریک به تنهائی می باشد.

در صورتیکه به درخواست مشتری در راستای کاهش هزینه ویا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید ، اگر به جای مشخصات خریدار مشخصات شرکت ثبت شده باشد همچنان کلیه مالکیت حقوق و مسئولیتها بر عهده خریدار خواهد بود.

شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی حاصل، ناشی ازنرم افزارها و application ویا برنامه های مورد استفاده و طراحی سایت متفرقه خریدار ندارد.

شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.

شرکت مسئولیتی نسبت به در اختیار اشخاص ثالث گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار ندارد.

شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار می باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

شرکت نهایت اقدامات ممکن خود را برای بالاترین سطح امنیت مقدور برای حساب آنلاین خریداران انجام می دهد از اینرو مسئولیتی نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد ندارد.

یک نسخه از کلیه اطلاعات و داده پیام شخصی خریداران که بدوا در هنگام عقد قرارداد از ناحیه خریداران به شرکت فراکارانت تحویل می شود در پرتال داخلی شرکت ذخیره می گردد تا در موقع لزوم در امور جاری شرکت از آن اطلاعات استفاده گردد و ذخیره اطلاعات فوق تکلیفی را برای شرکت مبنی بر دراختیار گذاشتن اطلاعات ولو به شرکت یا به مشتری صاحب اطلاعات ایجاد نمی نماید.خریدار ضمن اطلاع از این موضوع اجازه این ذخیره سازی را به شرکت می دهد.

تغییرات مالکیت

تغییرات مالکیت هر سرویس یا دامینی فقط با ارسال رونوشت درخواست این تغییر امکان پذیر است . برای مشتریان حقیقی رونوشت اسکن کارت ملی و برای مشتریان حقوقی میبایست درخواست تغییر بر روی سربرگ شرکت نوشته شده و توسط مدیرعامل مهر و امضا شده باشد . برای هر تغییری در مالکیت یک سرویس یا دامنه مالک قبلی یا نماینده قبلی که نام او بر روی صورت حساب خرید اولیه ذکر شده میبایست رونوشت این مدارک را از طریق فاکس یا ارسال رونوشت اسکن شده از داخل پنل کاربری برای واحد بازرگانی و فروش ارسال نمایند . بدیهیست در صورت بروز هر گونه شک یا مغایرت در مدارک شرکت مختار خواهد بود تا از طریق دیگری جهت تغییر مالکیت با درخواست دهنده هماهنگی های لازم را به عمل آورد .

شرکت در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد تا زمانی که اطلاعات کافی در خصوص موارد شبهه انگیز ندارد اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

اطلاعات صحیح
مشترك موافقت می‌نماید كه با به روز نمودن اطلاعات خود هنگام استفاده از خدمات ، اطلاعات صحیح در اختیار شرکت  قرار دهد و شرکت برای برقراری هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نماید. چنانچه اطلاعاتی كه مشترک ارائه می‌دهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا وب رمز شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعات داشته باشد، شرکت به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وی را مسدود نماید.

 

 

امنیت ومحرمانگی:

شرکت با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

تغییرات تعرفه:

در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به تغییر در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود .

هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد .

ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد .هزینه خریدار معادل تفاضل هزینه دوسرویس می باشد . در صورتیکه کمتر از ۶ ماه از زمان خرید سرویس گذشته باشد فرآیند ارتقاﺀ به روش فوق بدون تغییر در مدت سرویس دهی انجام می گردد.

هرگاه سرویسی که کمتر از ۶ماه به پایان آن زمان باقی است ارتقاﺀ یابد این کار از طریق یکسال تمدید سرویس ارتقاﺀ یافته انجام شده و معادل نسبت ماههای کامل باقیمانده سرویس قبلی تا پایان سرویس به دوره یکساله از هزینه سرویس اولیه خریدار از صورت حساب یکساله سرویس جدید کسر می گردد.

سرویسهای خریدار تنها ارتقاﺀ یافته وتنزل داده نمی شود .

تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وخریدار موظف به تابعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد .

تغییرات فنی :

شرکت با اعلام قبلی یک روزتا یک ماه قبل از طریق وب سایت ویا خبر نامه به آدرس Email  کاربر برای تغییرات لازم که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد حق تغییرات فنی ، سخت افزاری ، نرم افزاری وشبکه ای را دارد وخریدار موظف است در استفاده از سرویس خود را با این تغییرات سازگار نماید.هرگاه به دلیل موارد فورس ماژور شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناخریدار به شرکت وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

منابع سرور
هر سرویسی که بیش از حد متعارف از منابع سرور(مانند CPU، Ram،HDD و پهنای باند یا شبکه)استفاده کند متوقف خواهد شد و کاربر موظف خواهد بود میزان مصرف سرویس خود را از منابع سرور تا حد استاندارد کاهش دهد یا سرویس خود را به سایر سرویس‌های متناسب با میزان مصرف خود ارتقا دهد تا سرویس کاربر مجدد فعال گردد. شرکت  بسته به شرایط سرور تعیین کننده حدود متعارف استفاده از منابع سرور خواهد بود به این صورت که هیچگاه سرویس کاربر نباید باعث ایجاد اختلال در سرور و یا ایجاد کندی و یا کاهش کیفیت سرویس کاربران دیگر بر روی آن سرور گردد. همچنین هر وب سایت یا سرویسی که موجب اختلال در کارایی و یا سرعت سرور یا شبکه شود تا زمان رفع این مورد متوقف خواهد شد. شرکت در بعضی موارد این موضوع را با اخطار قبلی انجام می‌دهد تا سرویس کاربر متوقف نگردد اما در مواردی که این موضوع باعث ایجاد اختلال در سرور و یا کاهش کیفیت و یا سرعت سرویس کاربران دیگر موجود بر روی آن سرور گردد شرکت بدون اخطار قبلی سرویس کاربر را برای مدت زمان لازم که میتواند چندین ساعت باشد متوقف خواهد نمود و سپس بنا به تشخیص ممکن است اخطارهای لازم را برای کاربر ارسال نماید تا کاربر نسبت به رفع مشکل وب سایت خود اقدام نماید. ضمنا، ملاک تشخیص میزان مصرف و سایر پارامترهای فنی، گزارشات سامانه‌های نظارت و پایش خدمات شرکت می‌باشد.

فعالیتهای غیر مجاز خریدار :

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. شرکت حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که شرکت از تخطی یک مشترک از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین شرکت در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. شرکت هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف در موارد ذیل مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود من جمله :

استفاده از نرم افزارها ی بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.

نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .

ارسال فایلهای با پسوند vbs, exe , com , bat و امثالهم بر روی سرور ممنوع می باشد و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای کاربر حذف می شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می گردد

کاربر مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس های که به موجب آن اقدام به پخش فایل در سرور شود نمی باشد.

استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگرشرکت وسایر خریداران گردد.

وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری

ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop یا سایتهای مشابه و یا بررسی تیم فنی شرکت می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.

گزارش فنی شرکت و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون شرکت.

کاربر مجاز به ارسال ایمیل بصورت دسته ای و تعداد بالا نمی باشد(حداکثر ۳۰۰ ایمیل در روز در فواصل زمانی بالای ۱ دقیقه ) .

عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)

انجام فعالیتها یی به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خریدار و یا سایر خریداران گردد.

استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.

راه اندازی mail server Open relay.

عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته .

تهدید علیه شرکت
چنانچه استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم مشترك از خدمات شرکت منجر به اقدام و یا تهدید قانونی مستقیم و یا غیرمستقیم علیه شرکت، شركت‌های وابسته و یا شركا گردد، شرکت مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس‌دهی به مشترك خود خاتمه دهد.

مسئولیت خریدار و شرایط قطع سرویس بدون اطلاع قبلی:

خریدارموظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد.وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر شرکت می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف پرداخت نخواهد شد.

به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی شرکت خرید خواهد بود.

کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح خریدار از سرویس خریداری شده با وی می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در پلانهای خود می باشد.

قطع خدمات در شرایط خاص بدون اطلاع قبلی :

در صورت رعایت ننمودن هر کدام از موارد فوق شرکت این اختیار را به خود میدهد تا بدون اطلاع قبلی سرویس یا سرویسهای دارای اشکال را قطع و خریدار موظف به پرداخت کلیه هزینه ها شامل(خسارات ، وصلی مجدد …) میباشد .

 

تحویل خدمات

نحوه تحویل :

پس از پرداخت سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل ویا فاکتور به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل محسوب شدن سرویس نمی گردد.

خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است حداکثر 24ساعت پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا ذیل نامه، مراتب را به روابط عمومی یا دفتر مدیر عامل شرکت اعلام نماید.

در صورت بروز شرایط ویژه ای فنی ویا محدودیتها شرکت ناچار به تحویل پس از حد اکثر زمان تحویل سفارش گردد مجاز به افزایش حداکثر زمان تحویل مجازسرویس تا 3برابر خواهد بود.

خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل 48 ساعت نخواهد داشت.

شرکت مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.

سرویسهای مرتبط با دامنه ای که در محل شرکت ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

سرویسهای طراحی سایت با تسویه حساب فاکتور یا امضا صورت جلسه نحویل طراحی سایت یا اتمام زمان اظهار نظر کارفرما یا خریدار طراحی سایت یا نماینده اش

حداکثر زمان تحویل :

حداکثر زمان تحویل برای سرویسها شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات ممکن است به شرح ذیل است .

سرور اختصاصی ۷روز تا ۶۰ روز کاری

خرید نرم افزار خارجی ۷روز تا ۹۰ روز کاری

نرم افزار Easypage از ۲ روز تا ۴روز کاری در سرورهای میزبانی شرکت (نصب در محل دیگر بصورت ریموت ۴روز پس از تحویل فضای استاندارد به نماینده شرکت)

ثبت دامنه ۲روز کاری

سرویس میزبانی ۲روز کاری

طراحی سایت دو برابر زمان خالص انجام پروژه طراحی سایت پ

در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به مراتب روابط عمومی و یا دفتر مدیرعامل شرکت با دریافت رسید ارسال می باشد

پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خریدار شرکت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

تطابق با سفارش

در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس در فاکتور خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس در فاکتور می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

شرایط سرویس خریداری شده در فاکتور دیجیتالی در حساب کاربر یا برگه فاکتور کاغذی وی درج شده وشرایط فاکتور وقوانین شرکت جایگزین کلیه توافقات ومذاکرات کتبی یا شفاهی قبل می گردد.

چنانچه مشترک پس از پرداخت سفارش قصد تغییر در سفارش خود را داشته باشد میتواند با واحد فروش برای صدور صورتحساب بابت هزینه های تغییر نام و تغییر سفارش صادر نماید .

نحوه ارائه و تحویل فنی هر سفارش در در بخش مربوط به تعاریف سفارش و مشخصات و امکانات فنی درج شده است و مشترک به هیچ عنوان نمیتواند پس از خرید برداشت شخصی خود را از سفارش داده شده برای انجام سفارش در نظر بگیرد.

مشخصات فنی هر سفارش بطور کامل در بخش تعرفه ها و مشخصات فنی ذکر شده ، لذا مشترکین فقط نوع دریافت خدمات با سبک و شیوه شرکت را با هیچ شرکت ارائه دهنده خدمات مقایسه ننمایند تا ارائه خدمات با سبک مرکز داده مبین با کیفیت بالاتری به مشترکین انجام شود .

محتوا :

مسئولیتهای محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت تماما بر عهده مشترک است . حتی در مواردی که طراحی سایت هم بر عهده شرکت باشد این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای در مبحث محتوا جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.

خریدار حق استفاده از محتوای اشخاص ثالث را بدون کسب رضایت ایشان ندارد ودر صورت اعلام این اشخاص به شرکت وارائه مدارک مثبت قابل قبول برای شرکت حق قطع فوری سرویس تا رسیدگی کامل برای شرکت محفوظ بوده ومسئولیت جبران کلیه خسارات وارد بر اشخاص ثالث وشرکت بر عهده مشترک است.

– شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات مشترکی که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

– اهانت به هرشخص، گروه ،سازمان، قوم یا کشور ،انتشار اکاذیب علیه دیگران، ادعاهای دروغین وغیرقابل استنداد،کلاه برداری اینترنتی ویا هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود وفعالیتهای غیر مجاز در قوانین ایران وهمچنین کشور محل قرارگیری سرورهای سرویس مشترک به هر شکل ممنوع بوده وخریدار موظف به جبران خسارت وهزینه های مادی ومعنوی وارد بر شرکت واشخاص ثالث خواهد بود.

سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست)

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
 • استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
 • استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
 • استفاده غیر مجاز از پوسته های طراحی سایت دیگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 • انتشار اکاذیب علیه دیگران
 • کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
 • سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 • فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
 • سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
 • استفاده از سرویس های شرکت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل

مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شده خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت تماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.

شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

مالكیت معنوی
كلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكیت معنوی مرکز داده مبین متعلق به شرکت آتیه ارتباط کیش است. مشترك موافقت می‌كند كه هیچ سود یا امتیازی در این مالكیت معنوی به وی منتقل نمی‌شود و متعهد می‌شود كه هیچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.
مشترك درك و موافقت می‌كند كه كلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتنامه، سایر رویه‌های وب سایت مرکز داده مبین مانند سایر حقوق و قوانین مالكیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مرکز داده مبین صادر كننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ می‌دارد، همچنین مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صریح كتبی از شرکت یا صادركننده امتیاز آن منع شده است. هیچ گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، علامت تجاری، علامت خدماتی یا حق مالكیت یا پروانه دیگر بوسیله این توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

گارانتی وپشتیبانی محصولات و خدمات :

زمان گارانتی بازپرداخت وجه

شرکت معادل هفت روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی برگشت پول بدون شرط تنها برای سرویس میزبانی وب خود می باشد. و از اینرو پس از این زمان گارانتی به سرویس میزبانی خریدار تعلق نمی گیرد.

اثبات وجود اختلال در خدمات

ملاک وجود اختلال در شرکت گزارش واحد فنی است ویک سایت Tracer معتبر که باید توسط شرکت تائید شده باشد. در نرم افزار ملاک اشکال خرابی کلی نرم افزار و عدم دسترسی کلی به نرم افزار میباشد در غیر اینصورت هر نوع اشکال یا خرابی دیگری فقط میتواند به عنوان پیشنهاد از طرف مشتری برای رفع اشکال به شرکت اعلام شود . شرکت مختار است که با هزینه یا بدون هزینه اشکالات مشتریانی که تاریخ خدمات پشتیبانی و گارانتی شان تمام شده را انجام دهد.

شرایط گارانتی در صورت دریافت خدمات جانبی از شرکت دیگر

چنانچه بستر (محل نصب نرم افزار یا هر نوع سرویس دیگر) در شرکت دیگری باشد ، نرم افزار مورد نظر از گارانتی خارج شده و کاربر فقط برای انجام مواردی مانند راهنمایی و آموزش تا پایان تاریخ درج شده در خدمات گارانتی و طلایی میتواند با شرکت در ارتباط باشد .

گارانتی خدمات طراحی قالب و سایر خدمات طراحی سایت و اجرا

طراحی قالب اختصاصی یا طراحی فلش اینترو یا بنر ، آرم و لوگو . . . و سایر موارد مربوط به طراحی و اجرا هیچ کدام مشمول گارانتی خدمات نمیشوند و خریدار پس از ارسال تاییدیه طرح بصورت ایمیل یا فاکس یا تیکت حق اعتراض به خرابی یا اشکال در موارد مرتبط با طراحی و یا ارسال هرنوع تغییر در ارتباط با طرح ها را نخواهد داشت . البته شرکت برای نشان دادن حسن نیت در برخی از مواقع اشکالاتی را ( فقط به جهت جلب رضایت خریدار و نه وظیفه) در حد توان رفع مینماید.

افزودن به تاریخ خدمات در صورت احراز اختلال در خدمات یا محصولات

زمان اختلال در سرویس خریداردر صورت درخواست خریداربا اعلام مدت اختلال وکنترل فنی وتائید واحد فنی به مدت سرویس افزوده می گردد . در چنین حالتی خریدار میبایست زمان دقیق شروع و پایان اختلال های بیشتر از ۱۲ ساعت را به واحد پشتیبانی از طریق (تیکتینگ) ارسال نماید و درصورت تایید واحد فنی و پشتیبانی ، زمان قطعی حداقل به میزان قطعی و حداکثر تا دو برابر با تایید واحد فنی به محصول یا خدمت مشتری افزوده خواهد شد . خدماتی که بهم وابسته است و تنها بخشی از این خدمات مشمول افزایش تاریخ شده است خریدار برای استفاده از خدماتی که به تاریخ آن افزوده شده میبایست سرویس دیگر را حداقل به میزان مندرج در تعرفه تمدید نماید. بطور مثال : در صورتیکه به تاریخ وب هاستینگ افزوده شده مشترک میبایست در تاریخ انقضا برای استفاده از زمان افزوده شده ، دامنه را تمدید نماید در غیر اینصورت سرویس هاست غیر فعال خواهد شد و این امر با مسئولیت خریدار میباشد .

حق مشترک در اختلال و قطعی بیشتر از ۷۲ ساعت

درصورت اختلال بیش از ۷۲ ساعت خریدار ، در صورتیکه مشترک در این حالت تمایل به انتقال سرویس خود را داشته باشد ، تنها حق ارسال درخواستی به جهت استرداد مبلغ سرویس را با کسر هزینه و مدت زمان استفاده و کارمزد انجام خدماتی مانند ارائه بکاپ و اطلاعات سرویس ، کارمزد انجام امور اداری مربوط به استرداد از مبلغ مانده را خواهد داشت. هیچگونه خسارت و یا هزینه دیگری به مشترک پرداخت نخواهد شد .

نحوه ارتباط با پشتیبانی ،بازرگانی برای دریافت درخواستهای پشتیبانی یا مربوط به گارانتی خدمات و محصولات

ارائه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای مدیریت ارتباط با مشتریان (تیکتینگ) وبه صورت ۲۴ ساعته وهفت روز هفته می باشد.ارتباط از طریق روشهای دیگر هم امکان پذیر است . خدمات پشتیبانی از طریق تلفن در ساعات وروزهای کاری ۳۰/۸ الی ۱۷ شنبه تا چهارشنبه و ۳۰/۸ الی ۱۳ در روزهای پنج شنبه انجام می گردد.نحوه ارتباط مستند مشترک برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از روشهائی باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص باشد.

زمان بررسی و ارسال پاسخ به مشترک از طرف کارشناسان فروش و پشتیبانی

حداکثر زمان پاسخ دهی اولیه به درخواستهای پشتیبانی در ساعات اداری ۱ ساعت خواهد بود.در صورتیکه مشترک از سامانه گفتگوی آنلاین اشکال خود را اعلام نماید امکان رفع اشکال و پاسخگویی همزمان وجود خواهد داشت .عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف ۲۴ ساعت) از زمان وقوع بصورت نامه اسکن شده با مهر و امضا از طریق ارسال تیکت در پنل کاربری ارسال شود . در صورتیکه خریدار از سایر روشها با مسئولیت خود این موارد را مطرح نماید ممکن است پاسخی از طرف شرکت دریافت ننماید .

 نحوه ارتباط طرفین با هم :

شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات و خسارات وارد بر مشترکی که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

روش ارتباطی مستند شرکت با مشترک آدرس ایمیل مشترک در قرارداد ویا فاکتور ویا حساب کاربری وی در سایت خواهد بود.

روش ارتباطی مستند مشترک با شرکت ( سامانه تیکتینگ ، ایمیل ، تلفن های مندرج در وب سایت ) خواهد بود.

مکاتبات مشترک با شرکت اگر از طریق فاکس می باشد تنها با دریافت تائیدیه وشماره ثبت اندیکاتور ارسال و یا در صورت ارسال اصل نامه با دریافت رسید وشماره ثبت اندیکاتور و دبیر خانه شرکت معتبر خواهد بود.

استفاده از ایمیل برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیزبرای مشترک محسوب نمی گردد.

فورس ماژور:

در صورت تحقق شرایط فورس ماژور شرکت حق عدم سرویس دهی بدون اطلاع قبلی را تا رفع موارد خواهد داشت .

ملاک تحقق شرایط فورس ماژور شرایط عمومی جامعه، صنفی، اقتصادی ومالی ویا برگه استعلام شرکت از کمسیون اینترنت سازمان اینترنت نظام صنفی خواهد بود.

تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

 انقضاء خدمات:

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود.

شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های مشترک پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

-در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در مورد تاریخ انقضا سرویسها و دامنه ها حتما شرکت را از طریق تیکت درجریان بگذارید تا اطلاعات اصلاح شود.

قوانین خاص میزبانی وب
شرکت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به مشترک نداشته و مشترک موظف به استفاده از FTPخواهد بود.

شرکت مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات در فضای میزبانی خریدارویا download اطلاعات وی را به صورت رایگان ندارد.

شرکت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای مشترک به صورت رایگان ندارد.

مشترک خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته وشرکت مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس را ندارد.

قوانین خاص اجاره وب سرور (سرور اختصاصی)(سرور مجازی)

شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری ، تهیه پشتیبان داده ای و تحویل داده های موجود در سرور به مشترک نداشته و مشترک موظف به استفاده از ارتباط ریموت و تهیه نسخ پشتیبان مورد نیاز خود خواهد بود.

مسئولیت شرکت در خصوص بروز نواقص سخت افزاری مانند خرابی هارد دیسک ، پاور و غیره تنها محدود به جایگزینی سخت افزار سالم می باشد.

مسئولیت شرکت در خصوص بروز مشکلات نرم افزاری خریداری شده برای سرور محدود به ارائه خدمات کارشناس فنی و راه اندازی مجدد با دریافت هزینه مربوط می باشد.

ساعات ارائه خدمات تلفنی بر اساس ساعت رسمی اداری ایران و ساعات انجام امور فنی بر اساس ساعات رسمی کار در کشور محل قرار گیری سرور خواهد بود.

مشکلاتی دسترسی به سرور یا کنترل پنل به علت وجود اشکالات دسترسی یا سرعت یا فیلترینگ اینترنت ، هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شرکت نخواهد کرد و رفع این اشکالات تا تغییر بر روی بستر اینترنت کشور زمان نیاز دارد .

چنانچه مشترک قوانین مربوط به اسپم ، ویروس ، فایل های هک ؛ محتوای مجرمانه ، طراحی سایت مجرمانه .. سایر مواردی که سرور را از نظر نرم افزاری یا سخت افزاری دچار مشکل میکند را رعایت ننماید شرکت صورتحساب مربوط به جریمه عدم رعایت قوانین را برای مشترک ارسال خواهد کرد . در صورتیکه مشکل اعلام نشده ظرف ۱۲ ساعت از اعلام از طرف مشترک برطرف نشود سرور مجدد قطع خواهد شد و تا رفع کامل اشکال از طرف مشترک و دریافت تعهد نامه قطع میماند.

چنانچه سروری به علت عدم رعایت قوانین و یا هر دلیل دیگری قطع شده باشد مشترک موظف به پرداخت اجاره ماهانه سرور یکروز قبل از شروع ماه و دوره جدید میباشد . در صورت عدم پرداخت اجاره بهای سرور ، اطلاعات و محتویات سرور بدون هیچ گونه بکاپی از بین خواهد رفت ، سرور خاموش و شرکت میتواند سرور را به سفارش دهنده دیگری اجاره دهد . در چنین حالتی هیچ گونه مسئولیتی در از بین رفتن اطلاعات داخل سرور متوجه شرکت نمیباشد .

چنانچه بهر دلیل مشترک اجاره بهای سرور را تا ۳ روز پس از شروع دوره جدید پرداخت ننماید شرکت حق خاموش کردن و فرمت کردن سرور را پس از ۳ روز خواهد داشت .و در صورتیکه مشترک پس از ۳ روز پرداخت را انجام دهد سرور جدیدی تا توافق جدید با واحد فروش برای مشترک راه اندازی نخواهد شد .(ممکن است قیمت سرور جدید با سرور قبلی متفاوت باشد )

هزینه اجاره سرور ایران و اجاره سرور کانادا بطور کامل تابع قیمت ریال به دلار خواهد بود و شرکت میتواند افزایش یا کاهش هزینه اجاره ماهانه سرور را محاسبه و در ماه جدید طبق این هزینه ها از مشترک اجاره بها را دریافت نماید. در صورت اعتراض مشترک به اجاره بهای جدید اجاره ماه های باقی مانده طبق نرخ جدید از مشترک از محل ودیعه و پرداخت مشتری دریافت خواهد شد .

در خواست لغو یک سرور تنها با دریافت یکماه اجاره مازاد و اعلام از یکماه قبل از زمان خاموشی سرور مقدور خواهد بود.

درصورتیکه مشترک قصد انصراف از استفاده سرور اختصاصی خود را داشته باشد ودیعه دریافتی از مشترک بابت اجاره بهای ماههای آخر مورد استفاده شرکت قرار خواهد گرفت . استفاده از ودیعه پرداختی مشترک دقیقا از لحظه دریافت درخواست مشترک از شروع ماه میلادی تا پایان ماه میلادی محاسبه خواهد شد و به ازای ماههایی که مشتری ودیعه پرداخت نموده است نیازی به پرداخت مجدد اجاره سرور از طرف مشترک نخواهد بود .

مبالغ دریافتی از مشترک به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به خریدار بازگشت داده نخواهد شد و کلیه مبالغ دریافتی بابت استفاده از خدمات یا کسر جریمه و به عنوان ضامن سفارشات و قرار داد استفاده خواهد شد .

امکان تبدیل ودیعه دریافتی از مشترک برای خریدهایی دیگری که ارتباطی با خدمات سرور ندارد وجود ندارد .(مانند دامنه ، میزبانی وب ، ریسلر وب هاتستینگ ، پشتیبانی . . . ) مگر با توافق مکتوب و تایید شده با شرکت .

محتوای موجود و طراحی سایت انجام شده در سرور اختصاصی مشترک تابع بند محتوای این قانون می باشد.

بدلیل تحویل اینترنتی سرور، تحویل سرور اختصاصی خریدار نیازی به اخذ رسید تحویل نداشته و بر اساس تاریخ فاکتور تحویل شده محسوب می گردد.

تنها مکاتباتی که از طریق سامانه هوشمند پشتیبانی  انجام میشود مشهود و معتبر است .

 سایر قوانین خاص

مشترک موظف است سرویسهایی را که نزد شرکت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط شرکت حداکثر ۷روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات با دریافت رسید ارسال نماید.  در غیر این صورت مسولیتی متوجه شرکت نمی باشد

نرم افزار های تولید شرکت به صورت “AS IS” فروخته می گردد.

توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل و مدیران کتبی یا شفاهی به هر شکل از درجه اعتبار ساقط است .

مشترک موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را با استفاده روشهای مناسب کنترل نماید.

شرکت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس وکنترل آنها بر عهده خریدار می باشد لیکن شرکت تاریخ انقضاء سرویسهای مشترکین را از ۲ ماه قبل برای پست الکترونیک آنها ارسال می نمایدوعدم دسترسی مشترک به آن مسئولیتی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.

وضعیت اعتبار، فهرست مشترکین و پرداختهای مشترک را در کنترل پانل اختصاصی هر مشترک قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.

مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

امکان ثبت دامنه هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن از مبلغ میزبانی کسر نمی گردد.

امکان استفاده فضای SQL هدیه ای پیش بینی شده در بسته های میزبانی تنها درهنگام خرید بسته وجود داردو طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته ودرصورت عدم استفاده هزینه آن ازمبلغ میزبانی کسرنمی گردد.

سرویسها و خدمات هدیه مازاد روی بسته های کاراهاست و ایزی پیج مانند آموزش ،ورود اطلاعات صفحات ، طراحی پوسته سایت  و یا گرافیک ، کمک هزینه میزبانی ، جلسات مشاوره ، اعزام نیروی کارشناس تنها با درخواست کتبی طی ۱۵ روز پس از تسویه فاکتور خرید و حداکثر یک ماه پس از درخواست قابل ارائه می باشد ضمناپس از یکماه از تاریخ تسویه فاکتور خرید خریدارحق درخواست سرویسهای ذکر شده را از محل خرید مذکوررا نداشته وارائه این خدمات به مشترک تنها با تسویه هزینه جداگانه هر یک ازموارد ذکر شده مقدور خواهد بود.

عدم اجرای بخشی از شرایط قوانین شرکت نسبت به مشترک یا دیگران به منزله سلب حق اجرای قوانین از شرکت نمی باشد.

 

ضامن تعهدات
مشترك یا هر شخص دیگر كه به نمایندگی از مشترك این توافقنامه را با عمل ورود به پورتال مرکز داده مبین یا تهیه هریک از سرویس های مرکز داده مبین یا انجام هرگونه معامله و یا تراکنش با مرکز داده مبین و یا عمل تائید در مراحل خرید، به صورت الكترونیكی امضا می‌‌نماید، بدین وسیله اعلام می‌كند و متعهد می‌‌شود كه داری حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه می‌باشد و هیچ‌ یك از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می‌‌شود كه 18 سال یا بیشتر سن دارد و یا وكیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمین می‌نماید تمامی مفاد این قوانین را مطالعه نموده و درک کرده است

 

مـالی

نحوه پرداخت

– قیمتی که در هنگام سفارش مشترک در پیش‌­فاکتور منظور گردیده است، معتبر می‌باشد.

نحوه و شماره حسابهای معتبر در بخش مالی سایت درج شده است. به طور عمومی مشترک موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

مشترک موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و در وجه حسابهای اعلام شده در پورتال مرکزی پرداخت نماید .

روشهای معتبر پرداخت در پورتال مرکزی ذکر شده و سایر روشها از نظر شرکت معتبر نمیباشد ، هر گونه پرداخت با شیوه های دیگر با مسئولیت مشترک خواهد بود .

مشترک به هر نحو که صورت حساب خود را پرداخت مینماید موظف است تا ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از پرداخت وارد پنل کاربری در سایت شرکت شده و وضعیت ” صورت حساب پرداخت شده ” را در بخش صورت حساب ها کنترل نماید و در غیر اینصورت شرکت را با ارسال یک درخواست رسمی از داخل پنل کاربری مطلع سازد.

مشترک موظف است پس از پرداخت وارد پنل کاربری خود شده و موارد و آیتم های مندرج در صورت حساب خود را کنترل نماید و از ثبت یا تمدید یا ارتقا و فعال سازی سرویس و اعمال آیتم مندرج در صورت حساب روی دامنه یا سرویس اطمینان حاصل نماید و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت فورا و ظرف مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت از طریق ارسال درخواست از داخل پنل کاربری شرکت را مطلع سازد . (امکان مشاهده وضعیت سرویس ها ، دامنه ها ، پیغام ها ، صورت حساب ها از داخل پنل کاربری وجود دارد)

مشترک میتواند وارد پنل کاربری خود شده و در صورت تمایل یک رابط مالی برای پرداخت صورت حساب ها ، کنترل صورت حساب ها ، پیگیری وضعیت و صحت صورت حساب ها ایجاد نماید .

افزایش اعتبار و یا پرداخت صورت حساب از طریق فیش بانکی و یا حواله بانکی تا ۱۰ روز پس از واریز به صورت آنلاین امکان پذیر بوده و پس از آن با ارسال اصل فیش بانکی مقدور خواهد بود.

بدلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب تنها تا ۶ ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.

شرکت حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیردر پرداخت و سایر هزینه های خود را از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسهای و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه خریدارفورا به اخطار اعلام شده از سوی شرکت توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده مشترک میباشد.

در صورتیکه شرکت تشخیص دهد هر یک از سرویسها و یا کالای خریداری شده یک مشترک در زمان تحویل، با حجم بیشتر و یا باامکانات بیشتر ویا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور تحویل وی شده است و یا بهر دلیل مشترک به این حجم بیشتر و یا باامکانات بهترمنابع بیشتر ویا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از خریدار دریافت نموده ،پرداخت این هزینه برای مشترک اجباری می باشد و شرکت حق استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های مشترک خواهد داشت.

شرکت برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به مشترکین خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کارت تخفیف محتوی کد تخفیف برای خرید از سرویسهای خود می نماید. لازم به ذکر است که شرکت در پذیرش و یا عدم پذیرش این کارتهای تخفیف دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار می باشد.

برای خرید یک سرویس میزبانی وب و یا یک بسته نرم افزاری طراحی سایت امکان پذیرش بیش از یک کد تخفیف وجود ندارد.

هر گونه توافق شفاهی با مدیران مجموعه یا کارشناسان فروش یا سایر پرسنل از نظر شرکت معتبر نبوده و فقط توافق فی مابین شرکت و مشترک که در سایت به آن اشاره شده یا در هر کدام از پلانها یا بسته ها و تعرفه ها و یا پیش فاکتور رسمی شرکت به آن اشاره شده برای شرکت معتبر و قابل اجرا خواهد بود .

دوره های فروش ویژه یا جشنواره های فروش فقط از طریق وب سایت شرکت اطلاع رسانی خواهد شد و شرکت وظیفه ای نسبت به اطلاع رسانی با اس ام اس یا ایمیل و تلفن نخواهد داشت .استفاده از تخفیف بر روی محصولات یا خدمات مشخص و تنها با درج کد تخفیف در حین سفارش حضوری ، تلفنی ، اینترنتی امکانپذیر است . استفاده از تخفیف فقط در ایام تخفیف مجاز است .

تاریخ شروع و پایان فروش ویژه ، فرصت های خرید و جشنواره های فروش در وب سایت شرکت اعلام میشود و در صورتیکه مشترک از این فرصت ها و تخفیف ها بهر دلیل استفاده ننماید ، درصد تخفیف یا محصول و خدمات رایگان به عنوان طلب آینده مشترک قابل محاسبه نخواهد بود .

خدمات مازاد و خدمات جانبی اعلام شده در مشخصات فنی محصولات یا خدمات که به جهت تشویق مشترک ارائه شده است ، هیچکدام قابلیت تبدیل به وجه را ندارد و حذف این خدمات موجب تخفیف بیشتر در صورتحساب اصلی نخواهد شد .

کلیه کمک هزینه ها در ایام تخفیف حذف میشود . پوسته طراحی سایت ، سئو ، بهینه سازی سایت ، آموزش ، دومین و هاست ، ورود اطلاعات طراحی سایت و طراحی صفحات وب ، کارت طلایی و گارانتی و . . .غیره در طول جشنواره تخفیف یا ایامی که فرصتهای خرید نامیده میشود مشمول تخفیف نخواهد شد . خدمات جانبی ، مازاد ، رایگان ، ارائه شده بصورت یک تخفیف همگی به صورتحساب افزوده میشود.

بازگشت پول , به خریدار

مبلغ بستانکاری خریدار در حساب اعتبار ریالی وی در پورتال مشترکین جهت استفاده در پرداخت سایر صورتحساب ها قرار می گیرد.

هرگاه مشترکی بخواهد اصل این مبلغ پرداخت شده را دریافت نماید(به جز موارد مربوط به گارانتی برگشت وجه میزبانی وب ) باید با درخواست کتبی موضوع را به شرکت اعلام نماید .(رونوشت درخواست بصورت اسکن شده بهمراه اسکن کارت ملی ” مشترکان حقیقی ” درخواست بر روی سربرگ با مهر و امضای مدیر عامل “” مشترکان حقوقی ” از داخل پنل کاربری بصورت یک درخواست”تیکت”” ارسال و بررسی خواهد شد . شرکت با بررسی وکنترل فاکتورهای احتمالی خریدار پس از کسر ۲۰% مبلغ واریزی بابت هزینه عملیات اداری وجاری امور شرکت برای صدور سندهای لازم مبلغ را در محل شرکت به مشترک مسترد می دارد.

سرویسهای میزبانی هاست اشتراکی شامل ۷ روزکاری تقویمی گارانتی برگشت وجه بدون سوال می باشند.

مشترک موظف است برای انجام این موضوع درخواست کتبی خود را قبل از پایان مهلت مقرربه طریق مستند به شرکت ارائه نماید (ارسال درخواست دقیقا مثل توضیح فوق انجام و رسید الکترونیکی برای درخواست دهنده صادر میشود) وشرکت نسبت به بازگشت ۸۰% مبلغ اقدام می نماید(کسر هزینه سرویسهای غیر از میزبانی وب مانند ثبت دامنه و طراحی سایت از یک فاکتور ترکیبی بدیهی خواهد بود)

لازم به ذکر است هزینه سرویسهای دیگر مرتبط با سرویس میزبانی مذکور مسترد نمی گردد وپس از اتمام مهلت مذکور شرکت به درخواست های برگشت وجه ترتیب اثر نخواهد داد.سایر سرویسها ومحصولات شرکت فقط در صورتی شامل گارانتی بازگشت وجه بدون سوال میشود که در معرفی محصول به این نکته اشاره شده باشد .

محصولات و خدماتی مانند گواهینامه SSL ، قالب طراحی سایت ، ثبت دامنه ، سرور اختصاصی ، سرور مجازی ، میزبانی وب سازمانی ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، هزینه مربوط به نصب انواع نرم افزار روی هاستینگ مشتری ، هزینه های مربوط به پشتیبانی طراحی سایت و غیره ، هزینه های مربوط به بکاپ اطلاعات ، و بطور کلی کلیه هزینه ها به جز میزبانی وب اشتراکی مشمول گارانتی بازگشت وجه بدون سوال نمیشود ، مگر با تایید کتبی مدیرعامل شرکت .

نصب نرم افزار های رایگان طراحی سایت یا نرم افزار های طراحی سایت تولید شده توسط سایر شرکتها بر عهده مشترک بوده و در صورت عدم توانایی مشترک در نصب نرم افزار این اشکال جز شرایط گارانتی محسوب نمیشود و مشترک فقط میتواند با پرداخت یک هزینه نصب به بخش فروش درخواست خود را مبنی بر نصب نرم افزار مورد نظر برای واحد فروش ارسال نماید . در صورت اعلام اشکال در نرم افزار ارسالی مشترک مسئولیت عدم نصب مجددا با مشترک خواهد بود و بابت هزینه نصب شرکت وجهی را به حساب اعتبار ریالی پنل کاربری مشترک بازگشت نخواهد داد .

خسارات

سقف خسارات اثبات شده و قابل پرداخت به مشترک را برای هریک از انواع سرویسهای حداکثر معادل هزینه سرویس وبا کد خدمات تحویل شده و کسر هزینه مدت استفاده وکارشناسی های فنی واداری خواهد بود.

شرکت برای هر روز تاخیر مشترک در تسویه بدهی ها خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل 10 درصدخسارت روزانه منظورمی نمایدکه بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.

چنانچه خریدار نسبت به پرداخت خسارت اعلام شده تعلل نماید ، شرکت میتواند نسبت به قطع کلیه سرویسها و خدمات مشترک که توسط شرکت ارائه میشود اقدام نماید و تا پرداخت خسارت سرویسها را همچنان مسدود نگه دارد .

نحوه مکاتبات و اعلام خسارت یا درخواست بررسی برای پرداخت خسارت از طرف مشترک یا شرکت از طریق سامانه هوشمند (ارسال درخواست و پیگیری ) از داخل پنل کاربری خریدار انجام میشود. این سامانه یک اتوماسیون هوشمند در پیگیری درخواست های مشترکین با امکان ارائه رسید الکترونیکی و هوشمند میباشد که شرکت بصورت ۲۴ ساعته آنرا کنترل مینماید.

پرداخت خسارت به مشترک یا مشترک به شرکت فقط در صورتی امکانپذیر است که شرکت یا مشترک قوانین و شرایط خرید را رعایت ننموده باشند و این امر باعث خسارت برای هر یک از طرفین گردیده است بدیهی است که پرداخت خسارت به مشترک یا بالعکس پس از اثبات موضوع در مرجع حل اختلاف وصدور رای مرجع مذکور قابلیت خواهد داشت

سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به مشترک برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط مشترک بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت

خدمات مرکز داده مبین به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و … ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای مرکز داده مبین که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. و مرکز داده مبین هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. مرکز داده مبین تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.

بدهی ها

خسارت وارده به شرکت اثبات شده به بخش فنی جز بدهی های مشترک خواهد بود .

ارتقا خدمات میزبانی وب ، تمدید دامنه و میزبانی وب ، ثبت دامنه ، کلیه هزینه های مربوط به سرور اختصاصی ، کلیه هزینه های مربوط به راه اندازی سایت یا طراحی سایت در صورتیکه از طرف مشترک به هر نحو پرداخت نشود جز بدهی خواهد بود .

خسارات ناشی از سکوت یا تاخیر در پروژه های طراحی سایت

ویروسی شدن سرویس ، فایل های هک ، ارسال اسپم ، عدم رعایت موارد امنیتی بصورت عمدی یا غیر عمدی به هر نحو جز بدهی های مشترک خواهد بود .

مشترک میتواند برای پرداخت بدهی خود مهلت ی را با ذکر تاریخ دقیق مشخص و از طریق بخش “”ارسال درخواست “” پنل کاربری خود آنرا به واحد بازرگانی ارسال نماید، پس از بررسی واحد مالی و بازرگانی در صورت تایید در همان درخواست تاییدیه برای مشترک ارسال میشود و تا مهلت مقرر دامنه یا سایر سرویسهای مشترکین شده برای مشترک قابل دسترسی خواهد بود .

در صورتیکه مهلت مقرر و تایید شده از طرف شرکت پرداخت بدهی از طرف مشترک انجام نشود شرکت کلیه سرویسها و محصولات را از دسترس مشترک خارج و حق استفاده کامل از خدمات و محصولات مشترک را برای خود به هر نحو محفوظ میداند .

در صورتیکه خدمات و محصولات مشترک به دلیل بدهی از دسترس خارج شده باشد مشترک حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و صرفا میتواند از طریق پنل کاربری درخواستی مبنی بر آگاهی از علت قطعی را برای شرکت ارسال نماید و شرکت پس از بررسی علت قطع خدمات بهمراه میزان بدهی و شیوه پرداخت جهت راه اندازی مجدد محصول یا خدمات را از همان طریق برای مشترک ارسال مینماید .

شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که مشترک برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی مشترک را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید

جرائم

شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشترک در تمدید به موقع سرویسهای دامنه و هاست و امثالهم را خواهد داشت.

شرکت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را خواهد داشت.

برخی از هزینه هایی که به عنوان جرائم دریافت میشود توسط شرکتهای دیگری که سرویس دهنده با آنها طرف قرار داد میباشد دریافت میشود به عنوان مثال در چرخه حیات دامنه برخی از هزینه ها به عنوان مالکیت مجدد دامنه برای دامنه های آیکان یا ایرنیک دریافت میشود . همچنین جرائمی مانند ارسال اسپم ، ویروس ، هک ، عدم راعایت موارد امنیتی ممکن است از طرف دیتاسنتر ، سرویس دهنده اینترنت ، پلیس سایبر و غیره منظور شود که در اینصورت این مدل از جرائم نیز از طرف مشترک می بایست پرداخت شود و فقط نوع آن با جرائمی که از طرف شرکت محاسبه و اعلام میشود متفاوت است .

نحوه اعلام جرائم و علت توسط شرکت از طریق پنل کاربری مشترک در پورتال مرکزی بخش پیگیری درخواست ها به مشترک اعلام میشود .

مشترک میتواند تا ۲۴ ساعت از آگاهی از اعلام جرم با ذکر دلیل اعتراض خود را برای واحد فنی ارسال نماید و شرکت نیز از همان طریق بررسی و تا حداکثر ۲۴ ساعت پاسخ خواهد داد .

اعلام گزارش ، مدرک بصورت مکاتبات ایمیل ، گزارش کنترل پنل ، متن نوشته شده توسط دیتاسنتر ، لینک به خریدار ارائه میشود لیکن شرکت به هیچ عنوان وظیفه قانع نمودن خریدار را از جرمی که روی داده و یا نحوه محاسبه جرائم را ندارد و مشترک در صورت تاکید بخش فنی به وقوع جرم موظف به پرداخت جریمه جهت دسترسی مجدد سرویس ها یا محصولات میباشد .

در صورتیکه سرویسی دارای بدهی باشد یا جریمه ای برای آن مقرر شده باشد مشترک قبل از پرداخت کامل مبلغ جریمه یا بدهی به هیچ عنوان حق انتقال سرویسها یا محصولات خود را با سایر شرکت ها ندارد و در صورت بروز چنین مسئله ای مشترک از طرف دایره حقوقی شرکت مورد پیگرد قرار خواهد گرفت .

اقدام قانونی
مشترکین مرکز داده مبین تعهد می‌نمایند چنانچه شكایتی علیه شرکت در حال اجرا یا ارسال داشته باشند، به صورت کتبی شرکت را از این موضوع مطلع گردانند و رسید دریافت نمایند. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال این اطلاعیه به مرکز داده مبین به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود. مشترك متعهد می‌‌شود كه در صورت بروز چنین ادعاهایی بلافاصله شرکت را جهت كنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با شرکت همكاری نماید.

قوانین حاكم، محل دادرسی، عدم اجازه شكایت
مشترك موافقت می‌‌نماید كه محل دادرسی پرونده‌های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط شرکت در دادگاه یا دادسرا یا شورای حل اختلاف یا شورای صنفی تهران و یا كمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلی كه در این توافقنامه مطرح شده‌اند شكایتی به مراجع ذیصلاح ارائه دهد.

پذیرش توافقنامه
مطالعه دقیق و کامل این توافق‌نامه و پذیرش کامل آن برای تمامی کاربران مرکز داده مبین الزامی می‌باشد. این توافق‌نامه در وب سایت مرکز داده مبین در هنگام سفارش و خرید و یا عضویت قابل دسترسی می‌باشد و قبل از هر اقدامی در سایت مرکز داده مبین، مشترک حتما باید این توافقنامه را مطالعه و تایید نماید که این توافقنامه را به طور کامل مطالعه و با آن موافق می‌باشد و امکان خرید و یا سفارش هیچ یک از محصولات و خدمات مرکز داده مبین و یا عضویت در سایت مرکز داده مبین بدون تایید مطالعه و پذیرش تمامی بخش‌های این موافقت نامه وجود ندارد و هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم اگاهی از این توافقنامه پذیرفته نمی‌باشد. همچنین تمامی کاربران حتما باید یک نسخه از این توافقنامه را قبل از انجام هرگونه خرید و یا سفارش از مرکز داده مبین چاپ نموده و نزد خود به عنوان متن قرارداد و موافقتنامه نگهداری نمایند و در صورت هرگونه پیگیری از طریق محاکم حقوقی آنرا ارائه نمایند و اعلام نمایند که آن را قبل از هرگونه خرید و یا سفارش از مرکز داده مبین مطالعه و تایید نموده‌اند.

در صورتیکه در رابطه با شرایط و مقررات پرسشی دارید، لطفا با ما در میان بگذارید. شما میتوانید پرسشهای خود را از طریق صفحه ارتباط با ما، برای ما ارسال نمایید.