مقاله : چطور میتونم درخواست پشتیبانی کنم؟

باسلام

  • ابتدا باید حساب کاربری در سامانه مبین تشکیل دهید.
  • بعد با استفاده از ابزار موس بر روی برچسب پشتیبانی رفته
  • سپس بر رویگزینه  ارسال درخواست پشتیبانی جدید بروید.
  • حال درخواست پشتیبانی خود را بنویسید و گزینه ارسال در پایین صفحه را بزنید.