مقاله : چه نوع سیستم عامل هایی در مرکز داده مبین نصب و پشتیبانی میشوند؟

باسلام
با توجه به نیاز و درخواست مشتری  و بسته به نوع نیاز سنجی های انجام شده ، بر روی سرور ها سیستم های عامل Linux (CentOS / Ubuntu / Debian) 

 و WindowsServer (2008 / 2012 / 2016 ) نصب و پشتیبانی خواهد  شد.