مقاله : پنل مدیریت مورد استفاده شما در مرکز داده چیست؟

در مرکز داده مبین از پنل DirectAdmin استفاده میشود.