خبر

مرکز داده سازمان مبین - بخش درخواست آنلاین خدمات و میزبانی در سامانه مکانیزه راه اندازی خواهد شد.

در این بخش امکان پیگیری و مشاهده وضعیت درخواست نیز موجود خواهد بود.

مرکز داده سازمان مبین - بخش پشتیبانی سامانه مکانیزه مرکز داده مبین به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

در این بخش امکان مدیریت و پیگیری درخواست ها، ارسال درخواست، محاوره با کارشناسان فنی و نتیجه گیری به صورت آفلاین و برخط موجود است.

سایر زیر سیستم های بخش پشتیبانی متعاقبا راه اندازی خواهند شد.

مرکز داده مبین - سامانه مکانیزه مرکز داده مبین، بر اساس نیازهای ویژه تعاملی با مخاطبین گرامی، صرفه جویی در زمان و هزینه ارتباطات و بهینه سازی فرایندهای موجود به صورت آزمایشی رونمایی شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.